Zwanenwater
Aalscholver
Dijk Enkhuizen Lelystad
Aalscholvers
OVP
Aalscholver
OVP
grote zilverreiger
OVP
Wilde eend
Hoorn
Pestvogel
ovp
Heggemus
OVP
Heggemus
den Oever
torenvalk
OVP
boomkruiper
OVP
gekraagde roodstaart
OVP poelruiter
boeren zwaluw
Lelystad
Huismus
OVP
Blauwborst

AN1E7305
OVP
Winterkoning
OVP
Winterkoning
OVP
Winterkoning
OVP
Matkop
OVP
grasmus
OVP
lepelaar
zeewolde
blauwe reiger
OVp
kleine karekiet
Lepelaarsplassen
kleine karekiet
Lelystad
AN1E7548

Oeverloper
OVP
AN1E8305
Den Oever , haven
bergeend
OVP
Blauwe kiekendief
't Veldt
Blauwe reiger
OVP
Blauwe reiger
't Veldt
Blauwe reiger
OVP
Brilduiker
't Veld
bruine kiekendief
't Veld
bruine kiekendief

buizerd
OVP
Buizerd
OVP
buizerd
OVP
Buizerd
Bonaire, Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Winkel
Ekster
Oudelanderweg , Wieringermeer
Fazant
Wieringermeer
Fuut
Nieuwe Niedorp
Fuut
Hargen
Canadese gans
Groene jonker ,Zevenhoven
Geoorde futenpaar
De groene jonker ,Zevenhoven
Geoorde fuut
Zevenhoven
Geoorde fuut met jong
De groene jonker , Zevenhoven
geoorde fuut
De groene jonker ,Zevenhoven
Goorde fuut ,man
De groene jonker ,Zevenhoven
Geoorde fuut met jong
Zevenhoven
Geoorde fuut
Zwanenwater ,Calentsoog
Grauwe gans

Grauwegans1
groenling
groenling
Wieringen
Grutto
groene jonker
grutto
Hargen
Houtduif
Zijdewind
Steenuiltje
Zijdewind
Steenuil ,juv
Winkel
Merel
Texel
Grutto
groene jonker
duikende geoorde fuut
Den Oever
Witte kwikstaart
ovp
Kleine karekiet
Lelystad
grote zaagbek
OVP
Blauwe kiekendief
Winkel
staartmees
Winkel
staartmees
OVP lepelaars plassen
Kneu
OVP
gele kwikstaart
OVP
gele kwikstaart
OVP
sprinkhaanrietzanger
OVp
grasmus
Almere
IMG7610
Lepelaarsplassen Almere
Wilde zwaan
Lepelaarsplassen Almere
grote zilverreiger
Lepelaarsplassen Almere
wilde zwaan
Lepelaarsplassen Almere
ijsvogel
Lepelaarsplassen Almere
ijsvogel
Almere
IJsvogel

Ijsvogel met braakbal
zuid pier Ijmuiden
IMG8268

grutto
Dijkgatsweide
Kievit
Winkel
knobbelzwaan
Dijk Enkhuizen-Lelystad
kokmeeuw
Oude Zeug ,Wieringermeer
Kuifeenden
Hargen
Lepelaar
Wieringen
Nijlgans

ooievaar
Kolhorn
Patrijs

Pestvogel10
Den Oever
Pestvogel
Julianadorp
Ralreiger
De groene jonker ,Zevenhoven
Rietgors
Aartswoud
Rietgors
Winkel
Roodborstje
Hargen
Scholekster
Barsingerhorn
Smient
Jonge steenuil poetsend in Zijdewind
Steenuil-.poetsend
Zijdewind
Steenuil
Zijdewind
Steenuil , juv
Zijdewind
steenuil met tegen licht
Zijdewind
Steenuil ,juv
Zijdewind
Steenuil ,Juv
Zijdewind
Steenuil ,juv
Nieuwe Niedorp
torenvalk
visdief
visdief
Lelystad OVP
Wilde Zwaan
Lutjewinkel
wilde eend
Wieringermeer
witte kwikstaart
Den Oever
Zilvermeeuw